Banner-Sustainability-Our-responsibility-Environment

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

 

Olemme kannattaneet kestävää kehitystä jo vuodesta 1934 lähtien valmistamalla suojavaatteemme mahdollisimman pitkäikäisiksi. Nykyään kasvihuoneilmiön voimistuminen ja ilmaston maailmanlaajuinen lämpeneminen ovat tosiasia. Ilmastonmuutoksen estämiseksi kaikkien on osallistuttava sopeutumiseen kohti kestävää tulevaisuutta.

 

Ympäristötyömme on tärkeä osa päivittäistä työtämme, jossa asetamme korkeita vaatimuksia kestävyydelle, turvallisuudelle ja laadulle. Kaiken tämän tavoitteena on edistää kestävää yhteiskuntaa. Teemme ympäristötyötämme liiketoimintakonseptimme pohjalta.

 

Kehitämme ja toimitamme edistyksellisiä työvaatteita keställä tavalla. Asiantuntemuksella ja innovaatiolla luomme turvallisempia työpaikkoja.

Tranemo ottaa vastuun ympäristövaikutusten vähentämisestä ja samanaikaisesti, johtaa ennaltaehkäisevää kehitystyötä edistyksellisten palosuojattujen ratkaisujen avulla ehkäistä, loukkaantumisia ja suojata ihmishenkiä. Nykyään henkilökohtaisille suojavarusteille on erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät terveyden ja turvallisuuden lisääntyneisiin vaatimuksiin töissä. Tähän liittyen, viimeisimpään ympäristötutkimukseen liittyvä henkilökohtainen suojautuminen on ympäristöstrategiamme lähtökohta. Tämä luo mahdollisuuksia kestävämmille tuotteille ja ratkaisuille vähentää ympäristörasitusta tuotetta käytettäessä. Siksi on punnittava tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, eikä vain koko tuotantoprosessin ympäristövaikutuksia.

 

Tranemo Environmental Eye

Tranemo Environmental Eye auttaa meitä jo tuotekehitys vaiheessa huomioimaan ympäristö- ja ilmastovaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Pyrkimyksemme mahdollisimman vähäiseen ympäristövaikutukseen lähtee liikkeelle asiakkaan riskienarvioinnista ja vaatteeseen kohdistuvista vaatimuksista, jatkuen vaatteen koko käyttöiän aina kierrätykseen asti.

Tranemo Environmental Eye

 

Ympäristö toimenpiteemme

Keskittyminen ympäristötoimenpiteisiin on ollut osa liiketoimintamalliamme jo useamman vuoden ajan. Kehitämme suojavaatteitamme suojelemaan käyttäjiä, jotka usein työskentelevät vaativissa työvaatteita kuluttavissa olosuhteissa. Tämä edellyttää tuotteiltamme pidempää elinikää ja kestävämpiä materiaaleja, jotka ovat luonnollinen osa toimintaamme. Samaan aikaan meidän on ratkaistava päätehtävämme, joka on turvallisempien työpaikkojen luominen innovatiivisilla suojaustuotteilla. Monien suojaustuotteidemme on täytettävä PPE-standardeja. Niiden on oltava turvallisia ja antaa tarvittava suoja, mikä joissakin tapauksissa saattaa asettaa rajoituksia mahdollisille ympäristövoitoille. Kuitenkin tavoitteemme on kehittää edistyksellisiä suojausratkaisuja kestävällä tavalla ja saavuttaaksemme tavoitteemme, panostamme ympäristötoimenpiteisiin.

 

Tranemo Climate Actions

  • Pidempi tuotteen elinkaari
  • Energian kulutuksen vähentäminen
  • Parempi tuotantoteknologia ja kemikaalien käytön vähentäminen
  • Enemmän kestäviä materiaaleja
  • Ympäristövaikutusten vähentäminen kuljetuksessa ja pakkauksissa
  • Luonnonvarojen käyttämisen vähentäminen