Banner-Electrostatic_1

STAATTINEN SÄHKÖ


EN I1149-5

EN 1149-5
Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla 

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään räjähdysalttiissa ympäristöissä eli ATEX-ympäristössä, jossa on vaara, että vaatteet synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää räjähdysalttiita materiaaleja.


Tällä symbolilla varustettujen vaatteiden CE-merkitsemiseksi kankaan antistaattisuus testataan EN 1149-1:n (ominaispintavastus) tai EN 1149-3:n (varauksen purkautuminen) mukaan. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja antistaattisten/ATEX-vaatteiden CE-merkinnässä.


Kankaan antistaattisten ominaisuuksien ja oikein suunnitellun vaatteen johdosta, syttymisen lähde poistuu ja riski minimoituu. Atex-ympäristö on jaettu eri alueisiin, joissa esiintyy eri tasoiset riskit. EN 1149-5 merkityt vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi alueilla 1, 2, 20, 21 ja 22. Happirikkaissa työympäristöissä tai 0 alueilla, antistaattisia vaatteita ei tule käyttää, ennen vastuuhenkilön hyväksyntää vaatetukselle. On erittäin tärkeää, että asianomaista suojavaatetusta käytetään oikein kyseisissä työympäristöissä.

 

EX-tilojen luokitus/kaasu, sumu ja höyry
Tila 0Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.
Tila 1Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.
Tila 2 2 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja esiintyessään kestää vain lyhyen ajan.

 

Ex-tilojen luokitus/pöly
Tila 20Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein.
Tila 21Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.
Tila 22 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.Safety-standards-electrostatic