Banner-Glovestandards

STANDARDIT SUOJAKÄSINEET

» EN 407        » ASTMF2375         » EN 388       » EN 420 / EN ISO 21420         » ANSI CUT

Suojakäsineet on sertifioitu ja testattu eri standardien mukaan, jotta käyttäjä osaa valita oikean käsineen oikealla suojauksella työympäristön vaatimusten mukaan.


Käytä suojakäsineitä, joissa on liekki- ja valokaarisuojaus

Työskenneltäessa esim. Sähkönjakelu ja sähkön huoltotöissä, rautatietöissä ja prosessiteollisuudessa, on valokaaririskin mahdollisuus olemassa.

 

Valokaari synnyttää massiivisen säteilylämmön joka voi polttaa ihon. Polttavan valokaaren lämpötila voi nousta 10 000°C asteeseen, joka aiheuttaa korkean riskin merkittäviin palovammoihin. Kuumuus voi sytyttää käsineet, joten on erityisen tärkeää, että käsineet suojattu syttymiseltä ja sulamiselta. Kädet ovat yksi eniten vaaroille altistuvista kehonosista kun työskennellään sähkön parissa.

Tranemo suosittelee:

  • Käytä käsineitä! Kädet altistuvat eniten vaaroille!
  • Käytä kuivia käsineitä! Kosteat tai märät käsineet heikentävät suojausta merkittävästi.
  • Käytä puhtaita käsineitä! Käsineet ovat palosuojattuja, mutta käsineissä oleva öljy ja muu lika voi silti palaa.
  • Hyvä idea on pitää kahdet käsineet saatavilla, jos käsineet likaantuvat tai kastuvat työpäivän aikana.
  • Käytä oikeankokoisia käsineitä! Hyvin istuvat käsineet vähentävät tarttumisriskiä.
  • Palosuojatun yläosan hiha on hyvä olla käsineen päällä.

EN 407

EN 407
Kuumansuojakäsineet

Standardi on kuumansuojakäsineille, joiden tulee suojata konvektiolämpöä ja avoliekkejä vastaan, kosketuskuumuutta, säteilylämpöä, pieniltä roiskeilta tai sulalta metallilta.


Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein.

  

KoodiTermien selitykset
A

Syttyvyys

Kuinka helposti käsineet syttyvät, sulaako materiaali, kuinka nopeasti tuli sammuu? Mittaa aikaa kuinka nopeasti tuli sammuu ja hiiltyminen lakkaa siitä kun syttymisen syy on poistettu, 1-4. (taso 3 tai 4 on luokiteltu palosuojatuksi)
BKosketuslämpöKäsineiden tulee eristää kosketuskuumuutta vastaan, eikä materiaali saa sulaa. Testi mittaa käden altistusta kuumalle esineelle 15 s ajan, 1-4. (taso 1=100°C, taso 2=250°C, taso 3=350°C, taso 4=500°C)
CLiekkikuumuusKäsineiden tulee estää lämmön siirtyminen ja estää kuuman ilman tai höyryn läpäisy käsineen läpi. Testi mittaa vahingollisen kuumuuden läpäisyaikaa, 1-4 (korkein taso 4)
DLämpösäteilyKäsineet voivat heijastaa tai imeä itseensä lämpösäteilyä, jolloin ihon tulee olla suojattu sen vaikutuksilta. Testi laskee 20 kW/m² ja tulos annetaan tasoilla 1-4 (korkein taso 4)
EPienet sulametalliroiskeetTestaus pienillä sulan metallin roiskeilla, 1-4 (korkein taso 4)
FSuuret sulametalliroiskeetTestaus suuremmilla sulan metallin roiskeilla, 1-4 (korkein taso 4)


ASTM F2675

ATPV arvo suojakäsineille

Käsineille, jotka on testattu ASTM F2675 mukaan, määritellään Arc Rating (ATPV/EBT) arvo.

IEC 61482-1-2, Box test

Tämä valokaaritesti antaa tuloksen läpäisty tai hylätty seuraavilla arvoilla:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testi on muunnettu käsineille, sillä ne eivät sisälly tähän standardiin ja testimenetelmiin.


EN 407

EN 388
Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

Tämä standardi määrittelee mekaanisilta vaaroilta suojautumisen vaatimukset sekä relevantin testin suojakäsineille. Käsineistä testataan hankauslujuus, leikkauksenkestävyys, repäisylujuus sekä pistonkestävyys. EN 388 osoittaa tulokset A-F arvoissa. Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein.


KoodiTermien selitykset
AHankauslujuus1-4 (korkein taso 4)
BLeikkauksenkestövyys (coup test), vanhempi vapaaehtoinen testi1-5 (korkein taso 5)
X ilmaisee, ettei testiä ole suoritettu
CRepäisylujuus1-4 (korkein taso 4)
DPistongestävyys1-4 (korkein taso 4)
EIso leikkauksenkestövyys iso 13997A-F (korkein taso F). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N
FVaikutusten suojeluIlmoitetaan ainoastaan jos testi on suoritettu. P=läpäissyt


EN 420 / EN ISO 21420
Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testimenetelmät

Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja relevantit testimenetelmät käsineiden muotoiluun ja suunnitteluun, materiaalien veden pitävyyteen, vaarattomuuteen, mukavuuteen sekä tehokkuuteen, merkintään ja valmistajan tiedonantoon.


ANSI CUT

ANSI CUT
Amerikkalainen standardi viiltosuojalle

Täydentämään eurooppalaista standardia, Eureka käyttää ANSI testiä viiltosuojauksen testaamiseen. Tällä saavutetaan korkeampi tulos, A1-A9. Tulos osoitetaan Newtoneissa. Testimenetelmä on sama kuin EN 388:ssa.

Protective Gloves