KESTÄVYYS


Meidän on yhdessä rakennettava kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Tranemo pyrkii luomaan maailmanluokan suojavaatteita minimoimalla samalla ympäristövaikutuksia, toimii eettisesti esimerkillisesti ja on aktiivinen positiivinen voima yhteiskunnassa ja paikoissa, joilla toimimme. Tranemo World Care rakentuu neljästä kulmakivestä: Ympäristö & Ilmasto, Laatu, Sosaalinen vastuu ja Hyvä yritys.