Banner-Sustainability-Sustainable-production-Product-life-cycle

TUOTTEEN PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ

 

Pyrimme ennakoivasti maksimoimaan tuotteidemme käyttöiän. Otamme jo tuotekehitysprosessissa huomioon ympäristö- ja ilmastovaikutukset tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

 

RISE-tutkimuslaitoksen uusin tutkimusraportti osoittaa, että tehokkain tapa vähentää vaatteiden kulutuksen ympäristövaikutuksia on pidentää vaatteen todellista käyttöikää. Jos vaatteen todellinen käyttöikä pitenee kaksinkertaiseksi, hiilijalanjälki pienenee 49 prosenttia. Näin syntyy myös vähemmän jätettä, ja resursseja tarvitaan vähemmän.

 

Tavoitteenamme on varmistaa, että käyttäjä saa mahdollisimman ympäristöystävällisen tuotteen, joka samalla täyttää asianmukaisen suojaustason. Aloitamme jo käynnistysvaiheessa asiakkaan suojaustarpeisiin perustuvalla riskien arvioinnilla. Se auttaa meitä tunnistamaan ympäristön, jossa suojavaatetta käytetään, riskit, joille suojavaate voi altistua, sekä muut tärkeät tekijät. Riskien arviointi on tärkeä perusta tuotekehitysprosessillemme. Sen pohjalta voimme tehdä jo käynnistysvaiheessa järkeviä päätöksiä sekä suojan että kestävyyden näkökulmasta.

 

Suojavaatteidemme käyttöiän tulisi olla mahdollisimman pitkä järkevän suunnittelun, materiaalivalintojen ja optimaalisten teollisuuspesuolosuhteiden ansiosta. Voimme pidentää tuotteen käyttöikää entisestään kertomalla, miten vaatteitamme hoidetaan ja korjataan oikein.