Banner-Electricity

SÄHKÖ & VALOKAARI

 

Sähkön ja energian kanssa työskentely on riskialtista ja työntekijä altistuu työssään jatkuvasti erilaisille vaaroille. Ellei oikeanlaisia suojavaatteita käytetä, saattavat oikosulku tai muunlaiset ongelmat aiheuttaa voimakkaan valokaaren, kohtalokkain seurauksin. Valokaaren aiheuttamat haasteet palosuojatuille vaatteille ovat mm. säteilylämpö, metalliroiskeet ja optinen säteily, tästä johtuen on käytettävä suojavaatteita päästä varpaisiin ja sisältä ulospäin. Muita riskejä sähköasentajille ovat liekki, kuumuus ja työskentely ympäristössä, jossa on liikennettä.


RISKANARVIOINTI

 • Valokaari
  • Metalliroiskeet
  • Säteilylämpö
  • Lämmön johtavuus
  • Sähköisku
  • Iskuaalto
  • Korkea ääni
  • Optinen säteily
  • Myrkyllinen kaasu
 • Liekki ja kuumuus
 • Liikenneonnettomuudet ulkotöissä

RISKINARVIOINTI

Sähkötöitä tehdessäsi tarvitset valokaarivaaran vuoksi standardien IEC 61482-2 / EN 61482-2 ja EN ISO 11612 mukaisesti sertifioidut vaatteet. Ulkona työskentelevät sähköasentajat tarvitsevat EN ISO 20471:n mukaisen erittäin näkyvän vaatetuksen.

 

Valokaarionnettomuuteen sisältyy paljon erilaisia riskejä ja se asettaa suojavaatetukselle haasteita, jotka voidaan minimoida oikein suunnitelluilla vaatteillamme. Suosittelemme, että vaatetuksen ulompi kerros täyttää suojausluokan 2 vaatimukset ja että sen ARC RATING (ATPV tai EBT-arvo NFPA 70E mukaan) on yli 8 cal/cm².

 

Kojeistomallisto Switch on kehitetty töihin, joissa on riski erittäin korkean energiatason valokaarionnettomuudelle, kuten esim. kojeistoissa tai sähköasennuksien purkamisissa ja käyttöönotossa. Switch-malliston vaatteet saavuttavat 40 cal/cm², PPE4.

 

Kaikissa valokaarelta suojaavissa vaatteissamme Arc Rating-arvo on merkitty palosuojauksen ilmoittavaan etikettiin, mikä helpottaa oikean suojan valitsemista. Tarkistettu EN 61482-2 standardi käyttää ELIM-arvoa Arc Rating-arvona. Lisätietona voidaan myös antaa ATPV / EBT-arvot, jotka viittaavat riskinarviointistandardiin NFPA 70E. Kaikki Tranemon uudet tuotteet testataan standardin EN 61482-2 mukaan ja niihin merkitään sekä ELIM- että ATPV / EBT-arvot. Siirtymäaikana Tranemo päivittää varastotuotteet, jotka on sertifioitu IEC 61482-2 mukaan, siksi vaatteissa voi siirtymäaikana olla kummatkin merkinnät.