Banner-Fitandsafety

YLEISET VAATIMUKSET

 

Suurin syy palosuojattujen vaatteiden käyttämiselle on ettei tuli tartu vaatteisiin ja/tai jatka palamista, ja työntekijä ehtii reagoida ja hakeutua turvaan mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Käytössä on useita sertifiointeja ja symboleja erilaisiin riskeihin ja haluamme varmistaa että valitsette yrityksenne riskeihin soveltuvan yhdistelmän.

 

Kaikki Tranemon suojavaatteet ovat PPE-asetuksen (EU)2016/425 ja uusimpien (EN) suojavaate standardien mukaisia. Kaikkien vaatteiden sertifikaatit vaatimustenmukaisuusvakuutuksineen löytyvät sivuiltamme www.tranemo.com. Vanhat PPE-direktiivin mukaiset sertifikaatit ovat voimassa päättymispäiväänsä asti ja ne on täydennetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, uuden PPE-asetuksen mukaisesti. Tranemo päivittää kaikki sertifikaatit juoksevasti.


PPE-Asetus (EU)2016/425

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa kaikki työnantajat riskinarvioinnilla selvittämään ja tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät työpaikalla.

 

  • Vaaratekijät tunnistetaan - tunnistetaan vaarat ja riskitekijät, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa
  • Riskianalyysi ja riskinarviointi - syntyvien haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollisesti syntyvien terveyshaittojen vakavuus arvioidaan
  • Riskikontrolli - toteutetaan tarvittavat toimenpiteet riskien eliminoimiseksi ja otetaan käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet, jos riskiä ei voida pienentää riittävästi teknisin toimenpitein.

 

Riskinarvioinnin pohjalta käyttöön otettavaa PPE (Personal Protective Equipment) henkilösuojainta tulee käyttää, mikäli riskiltä ei voida välttyä tai sitä ei voida täysin eliminoida. Ennen PPE henkilösuojain hankintaa, tulee työnantajan tehdä riskinarviointi pystyäkseen määrittelemään mitä suojausominaisuuksia suojaimella tulee olla, jotta se suojaa työntekijää oikein.


PPE-asetus sisältää 3 luokkaa:

Luokka I - vähäinen vaara (esim. sadesuoja EN 343)

Luokka II - vaara (esim. EN ISO 11612 A, B, C, tuli ja kuumuus)

Luokka III - vakava vaara (esim. valokaari IEC 61482-2, sula metalli EN ISO 11612 D, E)

 

Tranemon luokan III vaatteet on tarkastettu laaduntarkkailujärjestelmän (PPE-asetuksen moduuli D) mukaan, varmistaaksemme, että vaatteet ovat turvallisia käyttää. Vaatteet on CE merkitty ja vaatteen hyväksyneen ilmoitetun laitoksen numero annettu.

You are worth defending