Banner-Mining

KAIVOSTEOLLISUUS

 

Kaivosteollisuus on nykyään pitkälti automatisoitua ja omaa erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset. Alaan liittyy myös uusia riskejä, koska kaivokset ovat syvempiä, koneet suurempia, tuotantonopeus korkeampi ja kaivosliikenne laajempaa. Suuri osa avolouhoksessa ja kaivoksessa tehtävästä työstä tehdään riskialttiissa ympäristöissä, sekä maan alla että päällä. Yleisiä riskejä ovat pöly, kaasut, kemialliset aineet, putoamiset, rajoitettu näkyvyys, liikenne, tulipalo ja räjähdys- ja vesilukkoihin liittyvät riskit. Kun riskejä ei voida välttää, on tärkeää käyttää oikeita henkilökohtaisia ​​suojavarusteita. EN ISO 20471 -standardin mukaisesti sertifioidut suojavaatteet lisäävät näkyvyyttä työskenneltäessä kaivosympäristössä käytettävien suurten ajoneuvojen läheisyydessä. Työskentely kaivoksessa voi vaatia myös muita tärkeitä sertifikaatteja suojavaatteille riippuen siitä, mitä teet työksesi esimerkiksi EN 1149-5, EN ISO 11612 och EN ISO 11611.


RISKINARVIOINTI

  • Liikenneonnettomuus (isot ajoneuvot avolouhoksella ja kaivoksella)
  • Liekki & Kuumuus
  • Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö (rajoitettu riski)
  • Valokaari (tietyt ammattiryhmät)
  • Hitsausroiskeet (rajoitettu riski)

RISKINARVIOINTI

Kaivosteollisuudessa, jossa liikkuu erittäin suuria ajoneuvoja, tarvitaan näkyvät EN ISO 20471 mukaan sertifioidut suojavaatteet. Massiivisten ajoneuvojen kuljettajilla on suuria ns.kuolleita kulmia näköesteenä ja näin ollen näkyvillä vaatteilla on erittäin suuri painoarvo. ATEX-ympäristöissä, joissa käsitellään räjähdysaineita tai käydään tiloissa, joissa voi esiintyä metaania/maakaasua, suosittelemme suojavaatetusta, joka on sertifioitu standardin EN1149-5 ja EN ISO11612 mukaisesti. Vaatteen antistaattiset ominaisuudet minimoivat riskin, että vaatteet aiheuttaisivat kipinän joka voisi aiheuttaa räjähdyksen. Suurin osa Tranemon vaatteista on EN 1149-5 sertifioituja ja antistaattinen kuitu on kudottu kankaisiin.

 

Standarin mallivaatimusten mukaan kaikki vaatteen metalliosat on peitettävä käytön ajaksi. Tranemolla on tarjota myös täysin metallivapaita vaatteita.Kaivosteollisuudessa moni työskentelee kunnossapito ja infrastruktuuri tehtävissä ja sähkötöissä piilee valokaaririski. Oikein valituilla suojavaatteilla, jotka ovat IEC 61482-2 / EN 61482-2 merkittyjä, voidaan näitä riskejä minimoida. Tranemo suosittelee käytettäväksi Tranemo skinsafe järjestelmää siten, että päällysvaatekerros on PPE2 ja Arc Rating (ATPV tai EBTarvo NFPA 70E mukaan yli 8 cal/cm².

 

Kaikilla valokaarisuojatuilla vaatteillamme on Arc Rating arvo merkittynä näkyvällä paikalla, jotta oikean suojavaatteen valinta helpottuu. Tarkistettu EN 61482-2 standardi käyttää ELIM-arvoa Arc Rating-arvona. Lisätietona voidaan myös antaa ATPV / EBT-arvot, jotka viittaavat riskinarviointistandardiin NFPA 70E. Kaikki Tranemon uudet tuotteet testataan standardin EN 61482-2 mukaan ja niihin merkitään sekä ELIM- että ATPV / EBT-arvot. Siirtymäaikana Tranemo päivittää varastotuotteet, jotka on sertifioitu IEC 61482-2 mukaan, siksi vaatteissa voi siirtymäaikana olla kummatkin merkinnät.

 

Hitsaustöissä tulee kankaan olla standardin EN ISO 11611 mukainen tai muiden suojavaatteiden lisäksi tulee käyttää erillisiä hitsaukseen tarkoitettuja lisävarusteita.