Banner-Electricarc

VALOKAARI

 

EN 61482-2

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018
Suojavaatetus valokaaren aiheuttamia termisiä vaaroja vastaan

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus jännitetyöhön avoimissa sähkölaitteissa tai järjestelmän avaamista vaativaan jännitetyöhön, jossa on olemassa valokaaririski. Valokaarivaatteet ovat aina luokkaan III kuuluvia suojavaatteita, PPE-asetuksen mukaisesti. Kankaan ominaisuudet ja vaatteen muotoilu, ovat tärkeitä parametrejä valokaarelta suojaavien vaatteiden sertifioinnissa.

 

Symbol EN 61482-2

EN 61482-2:2020
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2:2009

IEC 61482-2:2009
ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Tranemon vaatteissa tulee ylimenokauden ajan esiintymään kaikkia kolmea merkintää.


Sähkön kanssa työskenneltäessä on aina olemassa riski valokaaresta loukkaantumiseen. Käyttämällä suojavaatteita, jotka on testattu ja sertifioitu suojaamaan mahdollisen valokaaren energialta, suojaudut tältä riskiltä. Täydellisen suojan saadakseen on tärkeää suojata koko keho. Valokaarivaatteet sertifioidaan EN 61482-2 / IEC 61482-2 mukaan, suojavaatteet läpikäyvät vähintään yhden kahdesta eri testimenetelmästä: Open Arc IEC 61482-1-1 ja Box test EN 61482-1-2.


OPEN ARC - IEC 61842-1-1

Open Arc testimenetelmä käyttää avointa valokaarta välijännitealueella (> 1 000V), joka kohdistetaan kangasta tai testinukkea päin, jolla on suojavaatteet. Kankaan ja suojavaatteiden takana olevat elektrodit rekisteröivät lämmön, joka siirtyy kankaan/ vaatteen läpi, näin pystytään arvioimaan koska henkilö olisi saanut toisen asteen palovamman. Ensimmäisessä vaiheessa kangas altistetaan eri energiatasoille, jotta saadaan hyväksytty valokaariluokitus - Arc Rating. Tarkistettua testausmenetelmää säännöstellään nyt entistä tiukemmin, mikä tarkoittaa, että aiemmin saadut tulokset voivat poiketa uusista testatuista tuloksista. Vaatteiden suojaus on edelleen sama kuin aikaisemmin vaikka Arc Rating on välillä ollut alhaisempi uudelleen testaamisen jälkeen. Toinen standardiin lisätty vaatimus on, että testattujen vaatteiden jälkipolttoaika ei saa olla yli 5 sekuntia.

Toisessa vaiheessa suojavaatteeseen kohdistetaan sama energiataso kuin kangastestin tulos. Kaikki testien tulokset pohjautuvat kahden eri valokaariluokituksen tuloksiin ja Stoll-käyrään, jolla arvioidaan todennäköisyys henkilön saada palovamma. Mitä suurempi arvo, sitä parempi suoja.

Ensimmäinen tulos, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), kertoo käyttäjälle kuinka suurelta energialta suojavaatetus suojaa, ilman riskiä saada toisen asteen palovamma.

Toinen tulos on joko ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) tai EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) arvo kertoo käyttäjälle, kuinka suurelta energialta suojavaatetus suojaa, kun todennäköisyys saada toisen asteen palovamma on 50%. ATPV osoittaa vaadittavan energiatason, kun testinuken ihon lämpötila on niin korkea, että toisen asteen palovamma olisi voinut syntyä, kun taas EBT kertoo millä energiatasolla kangas rikkoutuu ja tästä johtuen saattaa aiheuttaa toisen asteen palovamman. ELIM: n lisäksi käytetään aina vain alhaisinta tulosta Arc Rating; ATPV tai EBT.

 

ELIM illustration ATPV illustration Energiataso kun
valokaaren lämpö
on niin korkea,
että se saattaa
aiheuttaa
palovamman
kankaan läpi.
EBT Illustration Energiataso jolloin
kangas hajoaa
ja voi aiheuttaa
palovamman.
ELIM -luku osoittaa valokaaren energiatason,
jota vastaan työvaatteet antavat suojan siten,
siten että riski saada toisen asteen
palovammaan on 0%.
ATPV -luku osoittaa valokaaren energiatason,
jota vastaan työvaatteet suojaavat,
kun on 50% todennäköinen riski
saada toisen asteen.
EBT -luku osoittaa valokaaren energiatason,
jota vastaan työvaatteet suojaavat,
kun on 50 % todennäköisyys, että kangas menee
rikki ja voi aiheuttaa toisen asteen palovamman.

Koska ELIM antaa energia-arvon riskin ollessa 0%, saada toisen asteen palovamma ja ATPV/EBT taas riskin ollessa 50%,
on ELIM-arvo on useimmiten matalampi kuin ATPV/EBT. ELIM ja ATPV/EBT arvoissa ilmenevä mahdollinen suuri ero myös
korostaa kerrospukeutumisen tärkeyttä Tranemon Skinsafe™ järjestelmällä.

BOX TEST EN 61482-1-2

Testimenetelmä Box käyttää rajattua ja kohdistettua valokaarta, joka muodostuu oikosulusta avoimessa kaapissa
pienjännitealueella (400V). Kankaat ja suojavaatteet testataan tämän jälkeen samalla tavalla kuin Open Arc testissä.
Tulokset annetaan luokissa:
APC 1 (ennen luokka 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (ennen luokka 2) – 320kJ (7kA, 400V)


Erona amerikkalaiseen standardiin NFPA 70E, ei vaatetestissä käytetä kelluvaa asteikkoa, vaan ainoastaan kaksi tasoa, joissa
vaate joko hyväksytään tai ei. Vaate, jossa on yksi kangaskerros, saavuttaa useimmiten APC 1, sisältäen ohuet paitakankaat.
Jotta päästään APC2:een, vaaditaan yleensä kaksi tai kolme kerrosta kangasta tai vuorellinen vaate. Tämä vaikeuttaa suojauksen
mukauttamista riskeihin mukavuudesta tinkimättä. Koska APC 1 on melko matala suojaustaso, suosittelee Tranemo, että
perussuojaustaso on vähintään 8 kaloria/cm².

VALOKAARIVAARAN RISKINARVIOINTI

NFPA 70E, ISSA Guidelines ja DGUV-I 203-077 dokumentit auttavat arvioimaan riskejä käytännön perspektiivistä. Valokaaririskin
vaara sisältää termisiä efektejä kuten, kova melu, shokkiaalto, roiskeita, sulaa metallia, optista säteilyä ynnä muita efektejä ja
onkin erityisen tärkeää, että riskinarvio huomioi kaikki potentiaaliset vaarat. Saadakseen tarvittavan suojauksen on todella tärkeää
suojata koko keho käyttämällä henkilönsuojaimia /PPE) kuten visiirikypärää, kuulonsuojaimia, käsineitä ja turvakenkiä yhdessä
Tranemon suojavaatteiden kanssa.
Euroopassa on kaksi hyväksyttyä standardia riskinarvioimiseen; amerikkalainen NFPA 70E and saksalainen DGUV-I 203-077.

Amerikkalainen työpaikan sähköturvallisuuden standardi - NFPA 70E

Amerikkalainen NFPA 70E -työpaikan sähköturvallisuusstandardi on yksimielisyysstandardi siitä, miten käyttäjä on suojattava
sähkövalokaaren riskeiltä. NFPA on suunniteltu auttamaan työnantajia ja työntekijöitä ymmärtämään sähköisiä vaaratekijöitä
ja kertoo: riskien arvioinnin, PPE-vaatetuksen valinnan valokaari riskin ollessa mahdollinen sekä turvalliset työskentelytavat
sähkötöissä.
Valokaaririskiltä suojautumiseen suojavaatteiden ja muiden PPE varusteiden valinnassa, on NFPA 70E:ssä kaksi menetelmää;
laskettu tapahtumanenergia tai luokkamenetelmä. Kumpaa menetelmää käytetään, riippuu siitä, onko tapahtumaenergia, jolle
työntekijä voi altistua, laskettu vai ei.

Laskettu tapahtumaenergia cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 IEEE1584:2018 mukaan

Suojaimen voimakkuuden on oltava suurempi kuin riskin, mikä tarkoittaa että sertifioidun suojan cal/cm², on oltava suurempi
kuin lasketun tapahtumaenergian cal/cm². Alla olevassa taulukossa on kerrottu, minkälaisia suojavaatteita tulee käyttää kun:


Valokaaren riski 1,2-12 cal/cm²

  

 • Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet
 • Valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla tai valokaarihuppu integroidulla visiirillä
 • Valokaaritestatut käsineet, karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet, nahkaisella pinnoitteella
 • Suojalasit visiirin alle
 • Kuulonsuojaimet
 • Umpinaiset nahkakengät

Valokaaren riski >12 cal/cm²

  

 • Comprehensive heavy-duty protective leather footwear
 • Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet
 • Valokaarihuppu integroidulla kasvoja suojaavalla visiirillä (valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla ei ole hyväksytty
 • Käsineiden tulee olla sertifioidut valokaarelle (karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet nahkaisella pinnoitteella eivät ole hyväksyttyjä)
 • Suojalasit visiirin alle
 • Kuulonsuojaimet
 • Umpinaiset nahkakengät

Luokkamenetelmä - NFPA 70E:2018 130.7

Luokkamenetelmää käytetään ainoastaan, kun ei tapahtumaenergiaa ole laskettuna. Luokkamenetelmässä verrataan laitteita NFPA 70E 130.7 lueteltuihin tyyppilaitteisiin siellä on myös suositukset minkä PPE-luokan henkilönsuojaimet tulee valita. Tämä menetelmä on epävarmempi ja saattaa aiheuttaa, että käytetään turhan paksuja ja painavia vaatteita työtehtävään, johon ei vaadittaisikaan niin paljon suojausta.


 

Suojavaatteiden valokaarisuojaus on jaettu neljään PPE-luokkaan:
Arvioitu riski luokkamenetelmällä (cal/cm²)1,2-44-88-2525-40
Arc Rating-vaatimus suojavaatteille (cal/cm²)> 4> 8> 25> 40
PPE-luokan vaatimuksetPPE 1 / LK 1
(4-8 cal/cm²)
PPE 2 / LK 2
(8-25 cal /cm²)
PPE 3 / LK 3
(25-40 cal /cm²)
PPE 4 / LK 4
(>40 cal/cm²)


Alla olevassa taulukossa on kerrottu, minkälaisia suojavaatteita tulee käyttääs:


Valokaaririski, joka vaatii käyttämään PPE 1 tai 2

  

 • Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet
 • Valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla tai valokaarihuppu integroidulla visiirillä
 • Valokaaritestatut käsineet, karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet, nahkaisella pinnoitteella
 • Suojalasit visiirin alle
 • Kuulonsuojaimet
 • Umpinaiset nahkakengät

Valokaaririski, joka vaatii käyttämään PPE 3 tai 4

  

 • Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet
 • Valokaarihuppu integroidulla kasvoja suojaavalla visiirillä (valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla ei ole hyväksytty)
 • Käsineiden tulee olla sertifioidut valokaarelle (karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet nahkaisella pinnoitteella eivät ole hyväksyttyjä)
 • Suojalasit visiirin alle
 • Kuulonsuojaimet
 • Umpinaiset nahkakengät

Saksalainen standardi riskinarviointiin DGUV-I 203-077 mukaan ja riskinarvio BGI/GUV-I 5188 mukaan

Saksalainen standardi koostuu riskinarvioimiseen DGUV-I 203-077 mukaan ja riskinarvioon BGI/GUV-I 5188 mukaan. Standardin mukaan suojavaatteet testaan EN 61482-1-2 Box testillä, rajatulla ja suoralla valokaarella, joka muodostuu oikosulusta avoimessa kaapissa. Testi tehdään pienjännitealueella (400V).

TRANEMO SKINSAFE™

Kun useita valokaarisuojattuja vaatteita käytetään samanaikaisesti, suojaus lisääntyy huomattavasti sillä kerrosten väliin muodostuva ilma johtaa huonosti sähköä ja lämpöä. On tärkeää ymmärtää, että kerrospukeutumisperiaatteen kokonaissuojaarvoa ei voida laskea lisäämällä yksittäisten suojavaatteiden energia-arvoja. Kerrospukeutumisperiaatteen energia-arvon määrittämiseksi vaaditaan valokaaritesti, vastaavalla tavalla kuin todellisuudessakin vaatteita käytettäisiin, nukella on testissä useita vaatekerroksia päällään. Kutsumme meidän testattuja kerrosjärjestelmiämme Tranemo Skinsafe™, riskinarvioinnilla nämä helpottavat oikeanlaisten suojavaatteiden valinnassa. Kuten NFPA 70E:ssä on huomioitu, tämä on amerikkalainen vastaavuus eurooppalaiselle valokaaristandardille sekä testituloksista, joita on tehty Tranemo Skinsafe ™ -järjestelmille osoittavat ne, että valokaaritestattujen vaatteiden yhdistelmä on tehokas tapa saada tarvittava valokaarisuojaus, pienimmällä kerrospukeutumisjärjestelmän kokonaispainolla. Näin suojaus toteutetaan käyttäjälleen mahdollisimman miellyttävällä tavalla ja varmistetaan, että valokaarisuojavaatteita myös käytetään.

ASTM F1959

ASTM F1506 on amerikkalainen standardi valokaaririskeille. Standardissa kankaat testataan Open Arc-testillä ASTM F1959, tämä muistuttaa eurooppalaista testimenetelmää IEC 61482-1-1 kankaille ja vaatteille. Suurin ero amerikkalaisen ja eurooppalaisen standardin välillä on vaatimus hiillostumisen pituuden testissä, jossa maksimipituus on määritelty. Testi on tehty 25 pesun jälkeen ja läpäistäkseen sen on hiillostumisen pituus max 152 mm 12 s altistumisen jälkeen. Tranemo on testannut kankaat Tera TX ja Aramid 6.4FC, jotka on suunniteltu energia-alan käyttöön. Tulos antaa hyödyllisen indikaation palosuojattujen kankaiden ominaisuuksista valokaarionnettomuudessa.


Sähköä eristäviin, sähköiskuilta suojaaviin suojavaatteisiin, jotka on tarkoitettu työhön, jossa tarkoituksellisesti käytetään valokaarta esim. Kaarihitsausta tai plasmaleikkuria, ei sovelleta IEC 61482-2 / EN 61482-2 standardia.