Banner-Sustainability-Sustainable-protection--Customer-collaborations

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA

 

Kestävässä tuotekehitystyössämme lähtökohtana on varmistaa, että asiakkaat saavat mahdollisimman ympäristöystävällisen tuotteen, jolla on oikea suojaustaso.

 

Kehitämme suojausratkaisujamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kaikki mallistomme on luotu kestävän kehityksen näkökulmasta, ja ne tarjoavat ainutlaatuisia suojajärjestelmiä eri toimialoille ja ja erilaisille riskeille.

 

RISKIEN ARVIOINTI

Aloitamme riskien arvioinnilla ja analysoimme ympäristöä, jossa suojavaatteita käytetään. Näin pystymme tunnistamaan tärkeimmät henkilösuojavaatimukset ja varmistamaan, että asiakas saa oikeanlaisen vaatteen, jonka suojaustaso on oikea. Samalla saamme aikaan positiivisia ympäristövaikutuksia varmistamalla, että vaatteitamme käytetään. Lisäksi voimme jo varhaisessa vaiheessa ottaa huomioon kestävyysnäkökulman – onhan tavoitteenamme käyttää vähemmän kemikaaleja, väriaineita, vettä ja sähköä.

 

JATKUVAA VUOROPUHELUA

Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun tarvittavista ominaisuuksista. Käyttäjiemme kanssa tehtyjen laajojen käyttötestien avulla kykenemme varmistamaan suojavaatteen ominaisuudet käytännössä. On merkittävä etu, että pystymme havaitsemaan mahdolliset virheet tai puutteet jo varhaisessa vaiheessa.