STANDARDIT

 

On tärkeää valita oikeat henkilösuojaimet voimassa olevien turvallisuusmääräysten perusteella. Suojavaatteemme on kehitetty viimeisimmän henkilönsuojainten asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. Lue lisää suojavaatteiden nykyisistä vaatimuksista, standardeista ja symboleista erilaisille riskeille ja ympäristöille.