Banner-Sustainability-Environment-and-climate-Environmental-policy

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

 

Tranemolla työskentelemme aktiivisesti kielteisten ympäristövaikutusten estämiseksi ja vähentämiseksi. Meille on tärkeää, että ympäristötyömme on luonnostaan ​​osa liiketoimintaamme. Ympäristöpolitiikkamme yhdessä ympäristötavoitteidemme kanssa ovat ympäristötyön perusta.

  • Mikäli mahdollista niin ympäristötyömme on ohjattava kohti mitattavia tavoitteita. Asetettuja tavoitteita seurataan ja tarkistetaan toiminnan jatkuvan parantamisen ja ympäristön, talouden ja tekniikan kannalta kestävän kehityksen luomiseksi.
  • Kaikissa prosesseissa ympäristötietoisuuden on oltava luonnollinen osa ajatuksesta toimintaan.
  • Pyrimme valitsemaan vaihtoehdot, jotka vähentävät kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.
  • Pysymme ajan tasalla ympäristöalan laeista ja määräyksistä. Lakien ja asetusten ympäristövaatimukset ovat ympäristötyömme vähimmäistaso.
  • Ilmoitamme ympäristövaatimuksistamme alihankkijoille ja seuraamme, että asiaankuuluvia osia noudatetaan. Toimittajien omia kestävän kehityksen aloitteita kannustetaan.
  • Tiedotamme, jatkokoulutamme sekä sitoutamme työntekijämme ympäristökysymyksiin, näin luomme oikeat olosuhteet paremmalle ympäristötyölle.
  • Me noudatamme konsernin eettisiä suuntaviivoja ja käytössääntöjä.