Banner-Sustainability-Ethical-Guidelines

EETTISET SUUNTAVIIVAT

 

Tranemolla tavoittelemme korkeaa eettistä tasoa, joka on linjassa arvojemme kanssa. Eettisillä ohjeilla on selkeä politiikka, joka on suunniteltu omista vaatimuksistamme ja sitä toimittajiemme on noudatettava.


Me välitämme ihmisistä, jotka tuottavat tuotteitamme. Siksi vaadimme ja valvomme myös että alihankkijamme toimivat Tranemon kestävän eettisen toiminnan mukaisesti:

Pakkotyö: Kaiken tyyppinen pakkotyö on kiellettyä, mukaan lukien rangaistukseen perustuva työ tai orjatyö. ILO:n yleissopimus nro 29 ja 105.

Syrjintä: Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, joka perustuu rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään, yhteiskunnalliseen alkuperään, siviilisäätyyn, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, uskontoon, kansallisuuteen tai poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. ILO:n yleissopimus nro 100 ja 111.

Lapsityövoima: Noudatamme kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista ja työolosuhteista emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. ILO:n yleissopimus nro 138 ja 182. Yleissopimus lapsen oikeuksista, artikla 32.

Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut: Hyväksymme valitut työntekijöiden edustajat ja kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti niiden maiden lakien mukaisesti, joissa he työskentelevät. ILO:n yleissopimus nro 87 ja 98.

Palkkaus ja työajat: Takaamme, että työskentely tapahtuu hyväksyttävän työsuhteen mukaisesti, joka perustuu lakien, säännösten sekä kansainvälisten työsopimuslakien mukaan laadittuun työsopimukseen. ILO:n yleissopimus nro 1, 26 ja 131.

Turvallisuus ja terveys: Työntekijöiden turvallisuus tulee taata kaikissa olosuhteissa. Työympäristön tulee täyttää vaatimukset jotka työturvallisuuslait ja säännökset sille asettavat.

Liiketoiminnan etiikka: Vastuullinen liiketoimintaetiikka sekä lakien ja säännösten noudattaminen on perusta hyville liiketoimintatavoille. Vastustamme kaiken tyyppistä korruptiota, mukaan lukien kiristys, lahjonta ja lahjukset. Pyrimme kaupallisissa suhteissa edistämään korkeaa eettistä tasoa ja aktiivisesti torjumaan kaikenlaista korruptiota, lahjontaa ja lahjuksia. Kiellämme lahjat ja muut kiitoksen osoitukset liikekontakteissa, joita voidaan pitää lahjontana ja lahjuksina.

Ympäristö: Panostamme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen. Toimittajiemme tulee aina vähintään seurata ja noudattaa voimassaolevia ympäristölakeja ja säännöksiä.