VALOKAARI – UNOHDETTU VAARA

Ruotsin sähköturvallisuusviraston raportin mukaan vuonna 2018 sähkötöihin liittyi yksi kuolemaan johtanut onnettomuus, 456 sähköonnettomuutta ja 335 tapahtumaa jotka ovat yhteydessä sähkötöihin. Vuonna 2019 vielä kolme ihmistä kuoli sähköonnettomuuksissa.

 

Vuodesta 1934 lähtien Tranemon tavoite on ollut nolla tulesta tai kuumuudesta aiheutuvaa työtapaturmaa. Tranemo on eurooppalainen sisäisesti palosuojattujen ja valokaarisuojattujen vaatteiden toimittaja. 100% sisäisesti palosuojatut vaatteet takaavat työntekijälle elinikäisen suojan. Palosuojaustoiminto on sisäänrakennettu kuituun, eikä sitä voi pestä tai kuluttaa pois.

 

 

ONKO YRITYKSELLÄNNE SELVYYS MILLAISIA VALOKAARIRISKEJÄ TYÖPAIKALLANNE ON?

Tomas Kristensson SSG: stä, ruotsalaisesta Standard Solutions Group AB: stä, työskentelee kilpailuneutraalien ja erittäin ajankohtaisten kysymysten parissa pääasiassa Ruotsin teollisuudessa ja standardien kehittämisessä. Muun muassa valokaaristandardi. Tomas on alunperin sähköinsinööri ja on ollut mukana kehittämässä koulutuksia ja neuvoja joita SSG tarjoaa.

RISKIT VALOKAARESSA

Valokaaren sähköinen riskitekijä syntyy, kun teet jännitetöitä avoimessa sähkölaitteessa tai teet järjestelmän avaamista vaativaa jännitetyötä. Valokaaren vaara sisältää lämpövaikutukset, kovat äänet, roiskeet, sula metalli, optinen säteily, palovammat ja muut vaikutukset.

Valokaaren vaara on tärkeä kysymys Tranemolle, sen pyrkiessä tavoitteeseen että oikean suojauksen ansiosta ei työpaikoilla tulisi esiintymään korkeasta lämmöstä tai tulesta johtuvia vakavia vammoja.

Tomas Kristensson kutsuu valokaarta usein "unohdetuksi riskiksi" ja näyttää kuvan vuodelta 1939, joka kuvaa sen ajan eristämättömiä terästehtaita.

Oli suuria riskejä valokaarelle. Tämän jälkeen aloitettiin eristäminen ja hieman pienentämään onnettomuuksien todennäköisyyttä, mutta sitten tulivat työkalut mukaan kuviin. Eristämättömällä työkalulla on myös suuri riski valokaaren aikaansaamiseksi. 90-luvun alussa aloitettii työkalujen eristäminen ja vuonna 1996 aloitettiin niiden kanssa työskentely. Mutta siitä huolimatta valokaaria syttyy edelleen.

Kristenssonin mukaan ei ole epäilystäkään siitä, että riskit ovat edelleen olemassa, koska työskentelemme edelleen vanhojen ja avoimien laitteiden kanssa. Esimerkkinä myös ilmajohdot ja eristämättömät akkuyksiköt. Jopa silloin, kun sähköön liittyviä huoltotöitä tehdään tai kun irrotat ovet ja kosketussuojat ja sitten seisot ja ruuvat, liittyy siihen valokaaririski.

Valokaarivammat saattavat olla epätavallisia, mutta erittäin vakavia ja vaativat usein enemmän tietämystä ja koulutusta aiheesta, jotta ammattilaiset ymmärtävät seuraukset, muuttavat käyttäytymistään ja minimoivat valokaaren riskin.

Tranemo on kehittänyt TRANEMO SKINSAFE – kerrospukeutumisjärjestelmä joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän ihoa kuumuudelta, liekiltä ja valokaarionnettomuuksilta. Vaativissa työtilanteissa keskitymme yksilöön tehokkaalla suojakerrosten yhdistelmällä ihosta ulospäin. Aina lähtökohtana turvallisuus, mukavuus ja muotoilu.

Työnantajana olet vastuussa riskinarvioinnista, seurausten analysoinnista, onnettomuuden todennäköisyyden arvioinnista ja siitä, että käyttäjillä on oikeat suojavarusteet ja -välineet. Sinun on myös suoritettava riskienhallinta ennen suoritettavaa sähkötyötä, sen aikana ja sen jälkeen. Muissa tapauksissa, joissa omistajana omistat tai käytät laitteistoa, jossa on valokaarivaara, olet vastuussa mikäli on valokaaren vaara. Sinun tulisi kertoa muille valokaarionnettomuuden riskeistä, tehdä inventaario, laskea, laittaa kyltit ja puhua siitä, mitä töitä voidaan tehdä ja mitä ei, Kristensson kertoo.

 

SSG on laatinut oppaan valokaariongelmasta sähköasennusten yhteydessä. Opas on tuki tiedottamiseen käyttäjille ja työnantajille kuinka tulisi käsitellä laitteistoja joiden seurauksena on valokaarionnettomuuden riski. Oppaassa neuvotaan mm. tärkeistä vaiheista valokaarionnettomuuden torjumiseksi.

 

  • ALOITUS JA KARTOITUS
  • LASKEMINEN
  • RISKINHALLINTA
  • HENKILÖNSUOJAIMET JA TYÖKALUT
  • TURVALLISUUSOHJEET
  • PROJEKTI, RAKENTAMINEN, HANKINNAT
  • PÄTEVYYS JA KOULUTUS
  • SEURANTA, SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN JA TARKASTUKSET

Kun analyysi on valmis ja mahdolliset riskit on tunnistettu, on aika kääntyä TRANEMOn puoleen. Teemme yhdessä yksilöllisen riskianalyysin. Emme usko multinormkonseptiin, että yksi vaate suojaisi kaikilta riskeiltä ammattiryhmästä riippumatta. TRANEMO lupaa asiantuntemuksella ja innovaatiolla toimittaa laadukkaita suojavaatteita, jotka on kehitetty suojaamaan sinua työpaikallasi esiintyviltä riskeiltä.

 

MITKÄ OVAT TAVALLISIMMAT PUUTTEET?

Työssään Tomas on törmännyt moniin vanhoihin asennuksiin ja uskoo, että kysymyksessä on sekä kustannus että puutteellinen tietoisuus riskeistä.

 

Harvat asettavat etusijalle koko kojeiston korvaamisen, koska heillä ei ole koskaan aiemmin ollut valokaarionnettomuutta. Saattaa olla että onnettomuus sattuu juuri silloin.  Puutteellinen riskianalyysi tai väärin suoritettu sähkötyö saattaa aiheuttaa mahdollisia henkilövahinkoja ja mahdollisesti lopettaa tuotannon usean viikon ajaks.

 

Tomas neuvoo yrityksiä tutkimaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja riskien minimoimiseksi tarvitsematta vaihtaa kojeistoa kokonaan. Näitä ovat työmenetelmien analysointi, suojavarusteiden käyttö ja sen varmistaminen, että suojavaatteet täyttävät oikean turvallisuustason. TRANEMO ja SSG tekevät jatkuvasti yhteistyötä tällä alalla. Kristensson uskoo, että hyvin harvat ruotsalaisen teollisuuden yritykset ovat suorittaneet perusteellisen riskinarvioinnin SSG 4510: n mukaisesti.

 

Edessä on valtavan suuri työ ja voimme sanoa, että tähän päivään mennessä olemme vain hieman rapsuttaneet pintaa ja laittaneet pallon liikkeelle. Minulla oli kunnianhimona korjata tämä kolmessa kuukaudessa, ja nyt olen työskennellyt valokaari-asioiden kanssa melkein seitsemän vuotta, ja tehtävää on vielä paljon.

 

Koska SSG asettaa standardit ja kouluttaa ihmisiä tärkeisiin sähköturvallisuuskysymyksiin, TRANEMO pystyy toimittamaan oikean tason suojavaatteet, jotka täyttävät nämä vaatimukset ja paljon muuta. Sähkötuotteilla on kasvava rooli yhteiskunnassamme, mikä myös lisää turvallisuuden merkitystä.

 

Lataamme sähköpyöriämme, autoja ja aurinkopaneleita. Kotitaloutemme ovat täynnä pattereita  ja sähkölaitteita, mikä voi luoda riskialttiita tilanteita sekä yksityishenkilöille että valmistajille.

 

Monissa tapauksissa vaatteille on tarpeen asettaa korkeampi suojaustaso kuin standardit vaativat. Jokainen TRANEMOn toimittama vaate tarjoaa tarvittavan suojan ja ominaisuudet kaikkien mahdollisten riskien torjumiseksi. Napsauta alla olevaa linkkiä saadaksesi lisätietoja siitä, miten TRANEMO tuottaa suojavaatteita valokaarelta suojaamiseksi..