MATKA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN ON MONIPUOLINEN PROSESSI

Nieke Sarink on jo kuukauden ajan ollut Tranemon uusi kestävän kehityksen johtaja. Hänen vastuullaan on kestävän kehityksen työtä eteenpäin vieminen yrityksen ympäristöstrategian pohjalta. Nieke on koulutettu tekstiilinsinööri ja hän on aiemmin työskennellyt laadun ja tuotekehityksen parissa tekstiiliteollisuuden eri toimialoilla.
- Vastuullasi on johtaa kestävän kehityksen työtä, voitko kertoa meille lisää roolistasi?

Kestävä kehitys tai matka kestävään kehitykseen on monipuolinen prosessi. Tämä on monimutkainen asia, varsinkin kun on kyse tekstiileistä. Minun tehtäväni on jatkaa ympäristöstrategian mukaisesti kestävän kehityksen kysymyksiä ja yhdistää kaikki osat. Samalla pysyn ajan tasalla uusista mahdollisuuksista, jotka voivat auttaa Tranemoa tulemaan kestävämmäksi yritykseksi.- Kuinka Tranemo toimii ollakseen kärjessä kestävän kehityksen suhteen?

Tranemo ottaa huomioon ja minimoi ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajan. Tiedeohjattujen tutkimusaloitteiden ja läheisen yhteistyömme avulla toimittajien kanssa voimme hyödyntää tietoa mahdollisimman hyvin arvoketjun kaikissa vaiheissa. Se auttaa meitä olemaan kestävän kehityksen eturintamassa, mutta emme halua olla siellä yksin. Olemme tänään yhteistyössä useissa projekteissa TEKOn ympäristöryhmän, Kemikaaliryhmän, Textile & Fashion 2030: n ja TexChain 3: n kanssa tekstiiliteollisuuden kestävän kehityksen edistämiseksi.
- Mikä on mielestäsi tämän päivän suurin haaste?

Kestävyys ei ole helppoa, etenkään tekstiilien suhteen. Vain yhden polun valitsemisella on sekä etuja että haittoja, ja haasteena on löytää oikea tasapaino. Kestävä tuotekehitys tarkoittaa eri näkökohtien varhaista arviointia, joka on harkittava huolellisesti. Esimerkiksi materiaalilla voi olla huonompi ympäristötehokkuus tuotantovaiheessa, mutta samalla se pidentää lopputuotteen elinkaarta. Ja päinvastoin, materiaali, jolla on parempi ympäristönsuojelun taso, voi johtaa lyhyempään käyttöikään. Siksi on tärkeää tehdä oikea päätös perustuen lopputuotteen käyttöalueiden ja kierrätysmahdollisuuksien analyysiin.


- Kestävän kehityksen johtajana on tärkeää saada koko organisaatio mukaan kestävän kehityksen kysymyksiin. Mitä on tärkeää miettiä onnistuakseen siinä?

Tranemo on jo usean vuoden ajan saanut ISO 14001 -ympäristösertifikaatin, mikä tarkoittaa, että koko organisaatio on mukana ympäristöalueen parantamistyössä. Tärkeitä tekijöitä jatkuvalle menestykselle ovat tuotantoprosessin kaikkien osien tunnistaminen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi koko organisaatiossa ja motivaatio jatkuvaan parantamiseen.