Käyttämällä kestäviä ja kulutusta kestäviä materiaaleja kehitämme kestäviä suojavaatteita

Kankaan laatupäällikkömme Anna Larsson varmistaa, että kaikki tuotannossa käyttämämme materiaalit ovat korkealaatuisia ja täyttävät erityisvaatimuksemme.Mitä työhösi kuuluu laadustavastaavana?

My work as Fabric Quality Manager covers a wide area. Among other things I am responsible for Tranemo’s laboratory and for making sure that textiles meet certain test criteria before they go into production. I am also responsible for new fabric development, which involves working with the product development department and our fabric suppliers to tailor and optimise the materials we use to match our requirements.How do we ensure quality at Tranemo?

Työni Fabric Quality Managerina kattaa laajan alueen. Muun muassa olen vastuussa Tranemon laboratoriosta ja varmistan, että tekstiilit testataan ennen tuotannon aloittamista ja että ne täyttävät tietyt testikriteerit. Olen myös vastuussa uusien kankaiden kehittämisestä, johon kuuluu yhteistyö tuotekehitysosaston ja kangastoimittajiemme kanssa räätälöidäksemme ja optimoidaksemme käyttämämme materiaalit vastaamaan vaatimuksiamme.Kuinka varmistamme laadun Tranemolla?

Tranemolla on ollut ISO 9001 -sertifiointi monien vuosien ajan. Tämä tarkoittaa, että korkean laadun varmistamiseksi työskentelemme ennakoivasti prosessien ja työnkulun kanssa kaikilla osastoillamme.

Meillä on hyvin kehittynyt laatuprosessi, joka kattaa säännöllisen tuotannon ja uusien kankaiden kehittämisen. Laadukkaan työmme lähtökohta on, että jokainen kangas testataan ja hyväksytään ennen tuotantoa. Tämä johtaa väheneviin valituksiin, kun joitakin ongelmia voidaan poistaa jo ennen tuotannon aloittamista.

Testaamme ja tarkastamme tekstiilit Tranemon sisäisessä laboratoriossa, painopisteemme on ominaisuuksissa, kuten pestävyys, kutistuvuus, värinpitävyys, repäisylujuus ja hankauksen kestävyys. Teemme myös sisäisesti palosuojatuillekankaillemme laadunvalvontatestejä muiden tärkeiden ominaisuuksien osalta, kuten syttyvyyden ja kykyä hylkiä vettä ja kemikaaleja. Tuotteet ja kankaat sertifioidaan vasta sertifioitujen ulkoisten laboratorioiden laajan testauksen jälkeen.


Mitä edistysaskeleita Tranemo on saavuttanut laadun suhteen viime vuoden aikana?

Keväällä 2021 lanseerasimme uuden Cantex Weld Stretch (WS) -mallistomme, joka on täysin fluorihiilivapaa ja täyttää kemikaalistandardin EN 13034 hapoille ja emäksille. Olemme parantaneet Cantex WS:ssä kankaan kestävyyttä, vaatteiden palosuojattuja ominaisuuksia ja käyttöikää.


How does this work benefit sustainable development in the short term and long term?

Continuous quality improvement is vital to maintain the high standard of the materials we use. By using durable and hard-wearing materials, we produce sustainable, long-lasting clothing that withstands frequent washing and hard use.


Kuinka tärkeää Tranemon laatutyöskentely on ympäröivälle maailmalle?

Tekstiili-innovaatioiden ja -kehityksen avulla voimme edelleen parantaa palosuojattujen vaatteidemme suojaavia ominaisuuksia. Tämä parantaa käyttäjiemme turvallisuutta. Tunnistamme myös kestävyyden merkityksen kaikissa yksityiskohdissa ja pystymme tarjoamaan kestäviä suojavaatteita, jotka eivät vaaranna käyttäjien turvallisuutta.


Miten tämä työ hyödyttää kestävää kehitystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Jatkuva laadun parantaminen on elintärkeää käyttämiemme materiaalien korkean tason ylläpitämiseksi. Käyttämällä kestäviä ja kulutuksen kestäviä materiaaleja, valmistamme kestäviä ja kulutuksen kestäviä vaatteita, jotka kestävät monia pesuja ja kovaa käyttöä.


Mikä on Tranemon tulevaisuuden visio laadulle?

Keskitymme jatkossakin käyttämiemme materiaalien kestävyyteen sopivimman kuidun valinnasta kankaan kierrätykseen keskittyviin projekteihin. Esimerkiksi tällä hetkellä on puute tiettyjen kuitujen tutkimuksista, jotka saattaisivat kiinnostaa tulevaa tuotekehitystämme. Perustietojen parempi saatavuus voisi antaa meille paremmat mahdollisuudet luoda kestävämpiä suojausratkaisuja ja varmistaa käyttäjien turvallisuus.