ASIAKASTAPAUS PREEM

Banner-Media-Customer-Case-Preem

Preemin jalostamo Lysekilissä on Skandinavian suurin tehdas, jolla on mahdollisuus jalostaa 11,4 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa. Jalostamo on yksi Euroopan moderneimmista, ympäristöystävällisimmistä ja energiatehokkaimmista, ja sillä on noin 600 työntekijää.

 

Kolmasosa Preemin tuotannosta jaetaan Ruotsin markkinoille, ja loput kaksi kolmasosaa menevät vientiin. Preem investoi uusiutuviin tuotteisiin ja energiansäästöihin laitteissaan, fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tämän investoinnin mukaisesti suunnitellaan myös tehokkaita valvontajärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään muutokset laitteistoissa. 

 

Haaste

Muutaman vuoden ajan on Preem paneutunut valokaariongelmaan muun muassa yhdessä SSG:n kanssa.  

Aiheeseen ei ole aiemmin kiinnitetty samalla tavalla huomiota, koska painopiste oli valokaaririskin ja tapahtumaenergian sijaan suoraan sähkön vaarassa. Tämän lisäksi tällä hetkellä ei ole olemassa erityistä ruotsalaista standardia, joka käsittelisi tätä aluetta. Preem keskittyi amerikkalaisiin standardeihin NFPA70E ja IEEE1584 tapahtumaenergian laskemiseksi. Viimeksi mainitun perusteella SSG: n työryhmä AG40 on laatinut oppaan SSG 4510 "Valokaaririskien hallinta sähköasennuksissa" - työkalu riskien arvioimiseksi ja tapahtumaenergian laskemiseen, oikean henkilönsuojaimen (PPE) valitsemiseksi.

Preemraff on tehnyt riskinarvion noin 85 kytkinlaitteelle Lysekilissä ja 40 Göteborgissa ja niiden perusteella arvioinut valokaaren tapahtumaenergian. Tämän työn tuloksena kytkinlaitteet merkittiin tapahtumaenergioilla ja kehitettiin sähköturvallisuusmatriisi. Sähköturvallisuusmatriisia käytettäisiin muun muassa apuna sopivien suojavarusteiden valinnassa.

 

“Vaadimme palosuojattuja työvaatteita, jotka suojaavat valokaarelta ja joissa on selvästi merkitty kaloriarvot lasketun tapahtumaenergian mukaan”

- Klas Roos, Sähköasentaja sisäisellevalvonnalle/Tekniikkainsinööri, Preem AB

 

Petrokemian teollisuuden kytkinlaitteiden riskinarvio

- Liekki & kuumuus

- Kemikaalli roiskeet

- Valokaari

Metalliroiskeet

   Säteilylämpö

   Lämmön johtavuus

   Sähköisku

      Shokkiaalto

      Korkea ääni

      Optinen säteily

      Myrkyllinen kaasu

 

Kytkinlaitteiden sähkötyöt edellyttävät palosuojattujavaatteita, jotka on sertifioitu standardin IEC 61482-2 ja EN ISO 11612 mukaisesti, koska on olemassa valokaaren vaara. Lisäksi tarvitaan usein hyvin näkyviä huomiovaatteita, EN ISO 20471. Petrokemian teollisuudessa Tranemo suosittelee vaatteita, jotka on sertifioitu standardien EN 13034, EN 1149-5 ja EN ISO 11612 mukaisesti. Työskentely kemikaalien kanssa räjähdys- / ATEX-ympäristössä voi vaikuttaa suojavaatteisiin monin eri tavoin, tästä johtuen oikean suojavaatteen valitsemisesta tulee käyttäjän henkivakuutus onnettomuuden sattuessa.

 

Ratkaisu

Laskemalla kytkinlaitteidensa tapahtumaenergian, Preemraff Lysekilissä teki hyvän perustyön. Tavoitteena oli tunnistaa kaikki suojavaatteita koskevat nykyiset suojavaatimukset ja sertifikaatit. Esittelemällä ja toimittamalla tarkoitukseen soveltuvia testattuja suojavaatteita, auttoi Tranemo Preemiä löytämään tavoitteen mukaisen suojaavan ratkaisun.

 

”Riskinarvioinnin jälkeen suosittelimme Preemille palosuojattujavaatteita Tranemo Skinsafe -mallin mukaan, joka on tehokas kerrospukeutumis -järjestelmä, ja takaa korkean suojan valokaaririskiltä. Koska olemme suorittaneet kaikki tarvittavat testit testimenetelmän EN 61482-1-1 mukaisesti erilaisille vaateyhdistelmille, oli luonnollista tarjota Preemille oikea suojaratkaisu selkeillä standardimerkinnöillä ja vaaditulla kaloritasolla.”

- Christer Almborg, Avainasiakaspäällikkö, Tranemo

 

Preemin jalostamo Lysekilissä on petrokemian laitos räjähdys ympäristössä / ATEX, jossa on kemikaaliriski. Tranemon palonsuojaratkaisu Preemille sisälsi myös valokaaren lisäksi suojan näiltä riskeiltä.

 

Tulos

Tranemo toimitti ainutlaatuisen suojaratkaisun, joka toimii hyvin Preemin riskitilanteen ja suojausongelmien mukaan.

 

”Meillä oli pitkään palosuojattujavaatteita, mutta Tranemon palonsuojavaatteisiin oli selvästi merkitty tapahtumienergiat cal / cm², juuri sitä mitä pyysimme. Lisäksi oli testattu erilaisia vaateyhdistelmiä, joten tiesimme, minkä suojan voisimme saada hyvällä marginaalilla. Tranemo reagoi pyyntöihin ja meillä oli erittäin hyvä yhteistyö”.

- Klas Roos, Sähköasentaja sisäisellevalvonnalle/Tekniikkainsinööri, Preem AB

Tuotteita samasta mallistosta

    Lisää kaikki tuotteet sivulle "Minun tuotelistani".